1. Besök av fyra historiska personer idag. Aristoteles, Nicolaus Copernicus, Kathrin Johnson och Neil Armstrong som berättade om sig själva. Aristoteles med en geocentrisk världsbild och Copernicus med en heliocentrisk världsbild, Kathrine Johnson med sina kvinnliga kollegor gjorde det möjligt för Neil att komma ut i rymden och landa på månen.