Matematik

I årskurs 2 jobbar vi med tiotalsövergångar såsom 7+7 och 14+7.

 

Vi jobbar med att se samband mellan addition och subtraktion, såsom

5+3=8,                                                                  5-3=2

15+3=18                                                              15-3=12

25+3= 28                                                             25-3=22

45+3= 48                                                             45-3=42