UR CENTRALT INNEHÅLL FÖR NO ÅRSKURS 1:3

ÅRET RUNT I NATUREN

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

UTDRAG UR CENTRALT INNEHÅLL HISTORIA ÅRSKURS 1:3

  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.
  • Att leva tillsammans
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

BILDFRAMSTÄLLNING

  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

  • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Hur vi arbetat i klassen

Konstruerat fjärilar i samband med livscykler, samt skapat blomsterkorg.

Måla motsatsen till Lars Lerins vår träd fick eleverna skapa höstträd.

Chagall har fått ta lite mer plats genom de färgglada höstträden.

Hilma Af Klint inspirerade flera elever som lämnade förslag på att detta ville de teckna. Så med hjälp av oljepastell så skapade eleverna oljepastell tavlor med geometriska former.

Margaret Keane med sina Big Eyes fick eleverna en modell eller rita själva skapa ett ansikte med hjälp av silkespapper, samt skapat flaggor från F.N.

Eleverna har även fått skapa stövlar som är aktuellt nu när det är höst och regnigt. Eleverna fick föreställa sig hur det skulle vara att hoppa ner i en riktigt stor vattenpöl och hur det skulle kunna framställas med hjälp av färg pennor och vattenfärg. Eleverna fick måla med vattenfärg sina egna kaniner till sin fakta text om kaniner.

Eleverna har även fått skapa lönn lövsdjur med hjälp av ett lönnlöv, där vi även samtalade om varför träden tappar sina löv på hösten. Skrivit faktatexter om djur samt ritat dessa.

Dessa alster presenteras i klassrummet, samt i korridorer och även under föräldramötet.

 

Länkar till de olika konstnärerna

https://margaretkeane.com/

http://www.mynewsdesk.com/se/nordiska_akvarellmuseet/images/lars-lerin-bjoerkar-birches-2011-263543

http://www.bing.com/images/search?q=chagall&qpvt=chagall&FORM=IGRE

http://www.bing.com/images/search?q=hilma%20af%20klint&qs=HS&form=QBIR&sp=1&pq=hilma%20&sc=8-6&cvid=AC3B3FCB20494F87AAFA8C264C0CC894