Syfte:

Syfte – förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Våra mål

Vi ska kunna:
– formulera och lösa problem med hjälp av matematik och fundera kring de strategier vi väljer.

-välja lämpliga och hållbara matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-använda matematiska uttrycksformer, symboler, bilder, ord och föremål, för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

inom följande områden:

Multiplikation och problemlösning

Taluppfattning och huvudräkning

Rimlighet och skriftliga räknemetoder

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11

  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

 • Ma

  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • Ma

  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • Ma

  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bl.a. att:
* arbeta med Favoritmatematik och andra uppgifterna inom temat.
* prata mycket matte både i par och grupp där vi tränar på att sätta ord på våra tankar kring matten.
* arbeta med olika uppgifter både enskilt och tillsammans.
* träna och befästa det vi lär oss genom att spela spel, träna på IPads m.m.
* arbeta praktiskt för att det vi lär oss ska bli så tydligt som möjligt.

Elevernas medbestämmande:

Eleverna kommer få välja om de vill göra testen digitalt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3

  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Ma  1-3

  Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

 • Ma  1-3

  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Ma  1-3

  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 • Ma  1-3

  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 • Ma  1-3

  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning – vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:
-att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och hur du funderar kring de strategier du väljer.
-att välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. ..

inom följande områden: 

Multiplikation och problemlösning
Taluppfattning och huvudräkning

Rimlighet och skriftliga räknemetoder