Pedagogisk planering Sagor Vårterminen 2018

Årskurs 2 Fritslaskolan

 

Syfte:

” Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket. De ska ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intressen för att skriva. De ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera olika slags texter. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer  och följa språkliga normer.” (Lgr 11)

 

Vi  ska in i Sagornas fantastiska värld. Vi ska läsa sagor och lära oss skriva egna sagor.

 

Mål:

 • Du vet vad som kännetecknar en saga.
 • Du kan skriva en berättelse/saga med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Du kan skriva en berättelse/saga med läslig handstil.
 • Du kan använda stor bokstav och punkt.
 • Du kan kombinera din text med bilder.
 • Du kan bearbeta din saga utifrån respons på ett enkelt sätt.

 

Undervisning och arbetssätt:

 • Du kommer få lyssna på, läsa och samtala om sagor.
 • Du kommer få genomgångar om vad som kännetecknar en saga.
 • Vi kommer se på filmer om kända sagor.

Eleverna kommer att få välja presentationsform av sitt gemensamma sagoskrivande (arbetet i par). Eleverna får välja att skapa böcker med dator eller film i I-Pad.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna skriva en saga med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • kunna skriva en saga med läslig handstil.
 • kunna använda stor bokstav och punkt.
 • kunna bearbeta sagan utifrån respons