Syftet är att lära sig mer om rymden och väcka en nyfikenhet till omvärlden.

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang i skolan ska stimulera elevernas kreativitet och nyfiken och självförtroende samt vilja och pröva och egna idéer och lösa problem.

Kunskaper och mål

Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, estetisk, samhällsvetenskapliga kunskapsområden.

Kan lära, utforska enskilt och tillsammans och få ett kritiskt tänkande.·

Sv

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         Sv  1-3

Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

·         NO  1-3

Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

 

Ur Lgr11, kursplaner kap 3 och kap. 1 och 2

 

Ämnesinnehåll (Vad av det centrala innehållet som kommer att behandlas)

Detta ska du få undervisning om:

 

Big bang – Hur skapades universum? Stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Stjärnbilder på himlen. Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Dag och natt. Årstiderna Månens olika faser. Människan i rymden.

 

 

 

 

Målen med undervisningen är att du ska:

Du ska kunna beskriva solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Du ska veta varför det blir dag och natt och varför vi har olika årstider.

Du kan olika planeter och stjärnbilder.

Du ska få höra berättelser om historiska personers tankar och historier om rymden.

 

Bedömning

 

Detta ska bedömas:

Du ska visa det du kan genom att

*Lyssna på genomgångar

*Se filmer om rymden

*Göra olika experiment i fysik exempelvis med ljus och ljud.

*Lyssna på sagor som handlar om stjärntecken.

*Läsa och skriva faktatexter om rymden

*Visa ett tittskåp med planeterna samt presentera denna.

*Konstruera en stjärnkikare, raketer.

*Skriva en egen saga om din egen planet, sedan dramatisera den på en I-pad med hjälp av lera.

*Ta en promenad till månen, samt studera stjärnbilder med I-Pads.

*En tipspromenad om årstider ,solen, månens rörelser , samt historiska personers tankar om rymden.