Pedagogisk planering

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett miljöperspektiv, får de möjligheter att ta ansvar för den miljö och det  vatten de själva direkt kan påverka. De får också möjligheter att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor”.

 

Mål:

 • Du ska kunna förklara vattnets kretslopp.
 • Du ska kunna rita vattnets kretslopp.
 • Du ska kunna vattnets former; fast,flytande och gas. Övergångarna mellan formerna: avdunstning,kokning,kondensering,smältning och stelning.
 • Du ska känna till vattnets betydelse för livet på jorden.

 

Undervisning  och arbetsformer:

 • Läraren har genomgångar.
 • Vi gör olika experiment
 • Vi kommer se filmer om vattnets kretslopp och diskutera kring dessa.
 • Tillsammans läser vi olika faktatexter om ämnet.
 • Vi skriver faktatexter om vattnets kretslopp.
 • Vi ritar och målar vattnets kretslopp.
 • Vi gör en vattenmolekyl av flirtkulor.
 • Eleverna uppmanas att fundera på varför det regnar, vad moln ärr och varifrån molnen kommer.

 

Bedömning:

Läraren bedömer hur du:

 • kan berätta om vattnets kretslopp,
 • kan berätta om vattnets former,
 • kan berätta om vattnets betydelse för livet på jorden,
 • kan rita en bild som visar vattnets kretslopp